Мужчину, стрелявшего в Зиброва, посадили на три года. Съемка - Елена ЛИВСИЕлена ЛИВСИ