Мать Евгения Манюрова увозят на опознание трупа. Александр БОЙКО