Little Big поймали на плагиате песен Black Eyed Peas.