Ольга Кобзева

Ольга Кобзева

Фелинолог и заводчица тонкинских кошек